Fundacja powstała w 2011 r. Jest wydawcą lokalnego medium obywatelsko – patriotycznego: Puls Regionu. Od ponad 11 lat fundacja pod honorowym patronatem marszałka woj. warmińsko-mazurskiego prowadzi akcję zbierania elektrośmieci, pod nazwą: „Eko Sołectwo”. Sołtysi zbierają zalegające elektrośmieci z Warmii i Mazur. Do tej pory zebrano ponad 1.250.000 kg! 

Puls Regionu jest również autorem corocznego dodatku  do „Gazety Wyborczej” poświęconego wakacjom na Warmii i Mazurach. Dodatek ukazuje się na Warszawę i woj. mazowieckie nakładem ok. 40 tys. egz. Gazeta Puls Regionu ukazuje się na terenie województwa już 22 lata i dociera do samorządowców województwa warmińsko-mazurskiego w nakładzie: 6.000 egz. . To jedyny tytuł z prawem używania herbu województwa warmińsko-mazurskiego

Fundacja realizuje cele związane z projektami unijnymi, ochroną środowiska, współpracuje z fundacjami w Europie Zach – Niemcy i środkowo-wschodniej (Ukraina). Pielęgnuje cele związane z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. 

Most nadziei do Ukrainy - Infografika